کارگاه آموزشی آشنایی با روش های تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه و بورس کالا

کارگاه آموزشی آشنایی با روش های تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه و بورس کالا

متقاضیان شرکت کننده در این کارگاه مشخصات خودرا در قالب جدول مندرج در نامه یا توسط آن تشکل و یا مستقیماو از طریق شماره فاکس ۳۵۲۵۸۹۷۶-۰۴۱ جهت اقدامات آتی به این اداره کل ارسال نمایید .

 

دریافت تصویر نامه

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید. ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه …