پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی عمان

پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی عمان

دریافت اطلاعات

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید. ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه …