هماهنگی در خصوص برنامه ثابت بخش صنعت ومعدن استان در صدا سیما بصورت هفتگی

هماهنگی در خصوص برنامه ثابت بخش صنعت ومعدن استان در صدا سیما بصورت هفتگی

عکس جلسه (صداوسیما)

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

فرم بیستمین جشنواره تولید ملی و افتخار ملی

دانلود فرم