دیدار اعضای هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان با مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری

دیدار اعضای هئیت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان با مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری

اعضای هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی در جلسه ای که روز یکشنبه ۹ فروردین ماه در محل استانداری برگزار شد.با جناب آقای میرصمد ابراهیم پور مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری
دیدار نموده و آغاز سال ۱۴۰۱ را به وی تبریک گفتند. در این جلسه دو طرف بر حل مشکلات تولیدکنندگان از قبیل دریافت مطالبات معوق واحدهای تولیدی از سازمانها و ارگانهای دولتی در سال ۱۴۰۱ تاکید کردند.

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید. ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه …