قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

دریافت تصویر تصویب نامه مجلس شورای اسلامی

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید. روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه …