فایل فرم هاو پرسشنامه روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۱

فایل فرم هاو پرسشنامه روز ملی صنعت و معدن سال 1401

 فرم هاو پرسشنامه روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۱

دانلود فایل

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید. روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه …