فراخون هیجدهمین دوره انتخاب صادرکنندگان نمونه

فراخون هیجدهمین دوره انتخاب صادرکنندگان نمونه

دریافت تصویر فراخوان

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید. روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه …