پنجمین سمینار منابع انسانی مدیریت عملکرد کارکنان

پنجمین سمینار منابع انسانی مدیریت عملکرد کارکنان

پنجمین سمینار منابع انسانی مدیریت عملکرد کارکنان با سخنرانی جناب اقای دکتر بهزاد ابوالعلایی در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۰۶ برگزار خواهد شد

آدرس آبرسان جنب هتل تبریز کوی پناهی دفترآموزش های تخصص سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی

شرایط ثبت نام