خانه / آموزش / برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مکالمات تجاری-مکاتبات تجاری

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مکالمات تجاری-مکاتبات تجاری

 

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مکالمات تجاری-مکاتبات تجاری

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مکالمات تجاری-مکاتبات تجاری

جدول برنامه

 

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

اعلام جزئیات و شرایط برگزاری دوره های MBAوDBA

اعلام جزئیات و شرایط برگزاری دوره های MBAوDBA

واحدهای نمونه