دفترچه راهنما و پرسشنامه ی ثبت نام واحد های نمونه

دفترچه راهنما و پرسشنامه ی ثبت نام واحد های نمونه

احتراما، با عنایت به آغاز فرآیند انتخاب و معرفی واحد نمونه ذو تلاشگر نمونه استان خواهشمند است دستور فرماییدضمن اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی-صنعتی فافراد واجد را شناسایی وبه این اداره کل معرفی نمایید. لازم به ذکر است که دفترچه راهنما و فرمهای مربوط ضمیمه گردیده که بایستی تکمیل و به انضمام مدارک و مستندات خواسته شده طبق جدول پیوست در دفترچه راهنما ، تا تاریخ ۹۳/۱۰/۳ جهت طرح در کمیته استانی به این اداره کل ارسال گردد.

دریافت دفترچه و فرم ها

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید. ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه …