خانه / گالری / نمایشگاه ها (صفحه 8)

نمایشگاه ها

دومین نمایشگاه و همایش بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با رویکرد کارآفرینی و اشتغال زایی

دومین نمایشگاه و همایش بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با رویکرد کارآفرینی و اشتغال زایی

توضیحات بیشتر »

واحدهای نمونه