خانه / گالری / جلسات

جلسات

جلسه هئیت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با حضور جناب حاج آقا باقری رئیس هیئت مدیره خانه صمت استان و جناب آقای مهندس سلطانی نایب رئیس خانه صمت استان و جناب آقای دکتر علیزاده عضو هئیت مدیره صمت استان و سرکار خانم دکتر علیپور دبیر کل خانه صمت با حاج آقا میر تاج‌الدینی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

جلسه هئیت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با حضور جناب حاج آقا باقری رئیس هیئت مدیره خانه صمت استان و جناب آقای مهندس سلطانی نایب رئیس خانه صمت استان و جناب آقای دکتر علیزاده عضو هئیت مدیره صمت استان و سرکار خانم دکتر علیپور دبیر کل …

توضیحات بیشتر »

جلسه هئیت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با حضور حاج آقا باقری رئیس هیئت مدیره ،جناب آقای مهندس سلطانی نایب رئیس ،جناب آقای دکتر نراقی عضو هئیت مدیره ،جناب آقای مهندس شریعت‌دوست عضوهیئت مدیره و سرکار خانم دکتر علیپور دبیرکل خانه صمت با جناب آقای دکتر متفکرآزاد نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

جلسه هئیت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با حضور حاج آقا باقری رئیس هیئت مدیره ،جناب آقای مهندس سلطانی نایب رئیس ،جناب آقای دکتر نراقی عضو هئیت مدیره ،جناب آقای مهندس شریعت‌دوست عضوهیئت مدیره و سرکار خانم دکتر علیپور دبیرکل خانه صمت با جناب آقای دکتر …

توضیحات بیشتر »

واحدهای نمونه