خانه / اخبار و گزارشات (صفحه 57)

اخبار و گزارشات

برگزاری نمایشگاه فن آوری های پیشرفته

  اولین نمایشگاه فن آوری های پیشرفته در راستای بازار یابی وحمایت از تولیدات وصنایع با حضور موسسات حمایتی و انجمن های تخصصی و سرمایه گذاری در استان مرکزی – اراک از تاریخ ۲۲ الی ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار میگردد.

توضیحات بیشتر »

آیین نامه اجرایی بند (الف)ماده ۱۰۴قانون برنامه پنجم توسعه، شاخص هاو معیارهای ارزیابی و رتبه بندی تشکل های صادراتی

  آیین نامه اجرایی بند (الف)ماده ۱۰۴قانون برنامه پنجم توسعه، شاخص هاومعیارهای ارزیابی و رتبه بندی تشکل های صادراتی

توضیحات بیشتر »

واحدهای نمونه