برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان در محل نمایشگاه بین المللی شیراز
اعزام هیئت تجاری بازاریابی به کشور چین همزمان با برگزاری نمایشگاه صنعت دکوراسیون ،مبلمان و سلامت