خانه / اخبار و گزارشات / مصوبات (صفحه 3)

مصوبات

بخشنامه – وزارت امور اقتصادی و دارایی -۲۰۰/۱۷۴۴۸/۱۹۲۱۱

بر اساس حکم بند (الف) و (ب) ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم و بند (ب) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، صد درصد درآمد حاصل ازصادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی وصنایع تبدیلی و تکمیل آن و همچنین درآمد حاصل از صادرات کالاهای …

توضیحات بیشتر »

واحدهای نمونه