مصوبات

دستورالعمل و تصویب نامه

۱-دستورالعمل نحوه بررسی،تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه های استخراج اطلاعات مالیاتی ۲-تصویب نامه های هیاّت وزیران در خصوص نرخ تسهیلات ارزی ۳-تصویب نامه هیاّت وزیران در خصوص ترخیص کالاهای معاف ۴-تصویب نامه هیاّت وزیران در خصوص قبولی وثیقه شهرک های صنعتی

توضیحات بیشتر »

آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی ،رسیدگی به شکایات و اجرای ارای شورای رقابت

آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی ،رسیدگی به شکایات و اجرای ارای شورای رقابت و همچنین اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

توضیحات بیشتر »

واحدهای نمونه