مصوبات

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر شده و عمده کالاهای واحدهای تولیدی (مواد اولیه، قطعات و ملزومات) و همچنین کالاهای اساسی با بهره گیری از شرایط مندرج در آن بدون نیاز به کد رهگیری بانک قابل ترخیص خواهد بود

دانلود بخشنامه

توضیحات بیشتر »

واحدهای نمونه