خانه / اخبار و گزارشات / بخشنامه ها (صفحه 3)

بخشنامه ها

آیین نامه و مصوبات

الحاق ماده (۵) به آیین نامه اجرایی بند (د) ماده(۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقی آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند(ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور. آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور. آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۲) قانون …

توضیحات بیشتر »

دستورالعمل

رای شماره۵۵ دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال ماده۱۴ دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار و ابطال بند ۶ ماده ۱۸ و ماده۲۴ دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار، و قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و همچنین دستورالعمل اجرای موضوع ماده ۳۹ …

توضیحات بیشتر »

ورود و ترخیص ماشین الات معدنی و راهسازی غیر اسقاطی دارای نشان تجاری معتبر جهانی تال پایان سال ۱۳۹۷ با ارز متقاضی

  مصوبه هیات وزیران در خصوص ورود و ترخیص ماشین الات معدنی و راهسازی غیر اسقاطی دارای نشان تجاری معتبر جهانی تال پایان سال ۱۳۹۷ با ارز متقاضی دانلود فایل

توضیحات بیشتر »

آیین نامه ها و بخشنامه

۱ _   تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص اجازه دادن به کارخانجات آردسازی سراسر کشور در چارچوب مفاد ابلاغی دستورالعمل اجرایی توسط وزارت جهاد کشاورزی ۲ _  تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص تعیین اصطلاحات مربوط به مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات ، ایجاد ، حذف …

توضیحات بیشتر »

واحدهای نمونه