جلسه کارشناسی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید:مورخه ۹۹/۰۲/۱۱

جلسه کارشناسی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید:مورخه 99/02/11

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید. روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه …