جلسه هماهنگی برگزاری سومین نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو وپیشرفته تبریز

جلسه هماهنگی برگزاری سومین نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو وپیشرفته تبریز-ربع رشیدی

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

فرم بیستمین جشنواره تولید ملی و افتخار ملی

دانلود فرم