جلسه رویه استفاده از تسهیلات خارجی (فاینانس)

جلسه رویه استفاده از تسهیلات خارجی (فاینانس) برای اجرای طرح های صنعتی ،معدنی و تجاری

دریافت فهرست طرح ها

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید. روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه …