تسهیلات

متقاضیان محترم جهت دریافت تسهیلات سرمایه درگردش و ثابت از محل تبصره ۱۸{ با نرخ سود ۱۴ درصد} از پست بانک با توجه به محدودیت اعتبارات سریعآ به خانه صنعت ،معدن و تجارت مراجعه نمایید.

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید. روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه …