خانه / بایگانی برچسب: رویکرد کارآفرینی و اشتغال

بایگانی برچسب: رویکرد کارآفرینی و اشتغال

دومین نمایشگاه و همایش بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با رویکرد کارآفرینی و اشتغال زایی

دومین نمایشگاه و همایش بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با رویکرد کارآفرینی و اشتغال زایی

توضیحات بیشتر »

واحدهای نمونه