خانه / بایگانی برچسب: دومین نمایشگاه و همایش بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار

بایگانی برچسب: دومین نمایشگاه و همایش بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار

دومین نمایشگاه و همایش بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با رویکرد کارآفرینی و اشتغال زایی

دومین نمایشگاه و همایش بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با رویکرد کارآفرینی و اشتغال زایی

توضیحات بیشتر »

واحدهای نمونه