خانه / بایگانی برچسب: خانه قلب تبریز

بایگانی برچسب: خانه قلب تبریز

مراسم خانه صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان شرقی در تشکیل خانه قلب تبریز با حضور مدیران و روسای انجمن های استان

  مراسم خانه صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان شرقی در تشکیل خانه قلب تبریز با حضور مدیران و روسای انجمن های استان

توضیحات بیشتر »

واحدهای نمونه