خانه / بایگانی برچسب: بنگاه های کوچک

بایگانی برچسب: بنگاه های کوچک

دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات بانکی به طرح های اشتغالزا و بنگاه های کوچک ومتوسط معرفی شده توسط کارگروه تخصصی اشتغال استان

دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات بانکی به طرح های اشتغالزا و بنگاه های کوچک ومتوسط معرفی شده توسط کارگروه تخصصی اشتغال استان

توضیحات بیشتر »

واحدهای نمونه