خانه / بایگانی برچسب: استانداری آذربایجان شرقی

بایگانی برچسب: استانداری آذربایجان شرقی

مدیریت کاهش مصرف برق و آماده بکاری ایزل و ژنراتور اضطراری مراکز درمانی،خدماتی،نظافتی،امدادی،سازمانها،شرکتها، صنایع و غیره..

مدیریت کاهش مصرف برق و آماده بکاری دیزل و ژنراتور اضطراری مراکز درمانی،خدماتی،نظافتی،امدادی،سازمانها،شرکتها، صنایع و غیره..

توضیحات بیشتر »

واحدهای نمونه