برگزاری هیئت خرید صنعت پلاستیک

برگزاری هیئت خرید صنعت پلاستیک برنامه ای در شهر استانبول ترکیه در تاریخ ۵-۲ دسامبر ۲۰۱۴ (۱۱ الی ۱۴ آذر ۱۳۹۳ ترتیب داده شده است.

دریافت فرم

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید. ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه …