برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در کشور ارمنستان

برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در کشور ارمنستان

برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در کشور ارمنستان د تاریخ ۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ و دعوت ار بنگاه های اقتصادی استان جهت شرکت در همایش فوق الذکر

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

دوره جامع آمادگی آمون کارگزاری گمرکی

دانلود فایلScanIndicator_-1_21