اولین همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری و تجاری ایران و عراق-مهاباد

اولین همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری و تجاری ایران و عراق

اولین همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری و تجاری ایران و عراق ۲۹و ۳۰و ۳۱ اردیبهشت ۹۴ مهاباد

 

دریافت تصویر نامه وفرم

سایت همایش

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

فرم بیستمین جشنواره تولید ملی و افتخار ملی

دانلود فرم