اولین جلسه هم اندیشی و همیاری

اولین جلسه هم اندیشی و همیاری و استفاده از رهنمودهای ارزشمد واحدها در تاریخ ۹۴/۴/۱۴

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید. روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه …