اولین جلسه ستادتسهیل رفع موانع تولید درسال ٩٩به ریاست معاون محترم استاندار جناب اقای دکتر جهانگیری ٩٩/٠٢/٠٨

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید. روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه …