انتخابات هیئت مدیره ۱۳۹۲

انتخابات هیئت مدیره 1392 خانه صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی

انتخابات هیئت مدیره خانه صنعت ،معدن وتجارت آذربایجان شرقی

درباره ی مدیر سایت

مطلب پیشنهادی

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید. روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه …