خانه / اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

 ردیف  نام و نام خانوادگی  انجمن تخصصی  سمت  کارخانه  تلفن  فکس
۱ محمدحسین باقری صنایع همگن فلزی رییس هیئت مدیره دونارخزر ۳۵۵۴۱۸۵۰ ۳۵۵۵۱۷۷۵-۸۸
۲ محمد علی سلطانی صنایع همگن برق و الکترونیک نایب رییس هیئت مدیره خودرو الکتریک آذر ۳۵۵۳۴۵۰۲-۱ ۳۵۵۵۶۲۷۱
۳ مهدی امینی صنایع همگن چرم خزانه‌دار هیئت مدیره چرم ۱۱۰ امینی ۳۲۸۵۳۳۰۱
۳۲۸۵۳۲۱۲
۳۲۸۵۳۲۱۳
۴ رضا جعفری غذایی، بهداشتی و داروئی عضو هیئت مدیره ایلین مهر ۳۶۳۰۹۲۳۲ ۳۶۳۰۹۲۳۱
۵ میرابوالفضل حسنی صنایع همگن کانی غیر فلزی عضو هیئت مدیره فرآورده­های نسوز تبریز ۳۴۳۲۸۱۴۰-۲ ۳۴۳۲۸۱۴۳
۶ جواد علیزاده  هوشیار صنایع همگن ماشین سازان عضو هیئت مدیره کنترل افزار ۳۲۴۶۶۳۰۰-۲ ۳۲۴۶۶۲۵۵
۷  امیر نراقی  صنایع همگن سلولزی عضو هیئت مدیره  پارمیس مبل  ۳۲۴۶۶۳۸۷-۹  ۳۲۴۶۶۳۹۱
۸ عضو علی البدل هیئت مدیره
۹ عضو علی البدل هیئت مدیره
۱۰ بازرس هیئت مدیره
۱۱ بازرس علی البدل هیئت مدیره

واحدهای نمونه