خانه / اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

 ردیف  نام و نام خانوادگی  انجمن تخصصی  سمت  کارخانه  تلفن  فکس
۱ محمدحسین باقری صنایع همگن فلزی رییس هیئت مدیره دونارخزر ۳۵۵۴۱۸۵۰ ۳۵۵۵۱۷۷۵-۸۸
۲ محمدعلی سلطانی صنایع همگن برق و الکترونیک نایب رییس هیئت مدیره خودرو الکتریک آذر ۳۵۵۳۴۵۰۲-۱ ۳۵۵۵۶۲۷۱
۳ مهدی امینی صنایع همگن چرم خزانه‌دار هیئت مدیره چرم ۱۱۰ امینی ۳۲۸۵۳۳۰۱
۳۲۸۵۳۲۱۲
۳۲۸۵۳۲۱۳
۴ میر ابوالفضل حسنی صنایع همگن کانی غیر فلزی عضو هیئت مدیره فرآورده های نسوز تبریز ۲۶- ۳۴۳۲۸۰۲۷ ۳۴۳۲۸۰۲۰
۵ میرابوالفضل حسنی صنایع همگن کانی غیر فلزی عضو هیئت مدیره فرآورده­های نسوز تبریز ۳۴۳۲۸۱۴۰-۲ ۳۴۳۲۸۱۴۳
۶ امیر نراقی صنایع همگن سلولزی عضو هیئت مدیره پارمیس مبل ۳۲۴۶۶۳۸۷-۹ ۳۲۴۶۶۳۹۱
۷ رضا جعفری صنایع همگن غذایی ، بهداشتی و دارویی عضو هیئت مدیره آیلین مهر ۳۶۳۰۹۲۳۲-۶ ۳۶۳۰۹۲۳۱
۸ جواد علیزاده هوشیار صنایع همگن ماشین سازان عضو هیئت مدیره کنترل افزار تبریز ۳۲۴۶۶۳۰۰-۲ ۳۲۴۶۶۲۵۵
۹ رضا پاشائی صنایع همگن خودرو و نیرو محرکه عضو عل البدل هیئت مدیره طاها صنعت تبریز ۳۴۲۶۳۸۰۴-۶ ۳۴۲۶۳۸۰۴
۱۰ میر یاسین سید شریعت دوست صنایع همگن متالورژی عضو عل البدل هیئت مدیره دانا روش اندیشه ۴۲۵۴۴۲۰۵ ۴۲۵۴۴۲۰۶
۱۱ اسد محمدزاده صنایع همگن آسانسور و پله برقی بازرس اصلی لیفت آذر تبریز ۳۳۳۴۲۰۵۵ ۳۳۳۴۰۸۴۲

واحدهای نمونه