خانه / اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

 ردیف  نام و نام خانوادگی  انجمن تخصصی  سمت  کارخانه  تلفن  فکس
۱ محمدحسین باقری صنایع همگن فلزی رییس هیئت مدیره دونارخزر ۳۵۵۴۱۸۵۰ ۳۵۵۵۱۷۷۵-۸۸
۲ رضا پاشائی صنایع همگن خودرو و نیرو محرکه نایب رییس هیئت مدیره طاها صنعت تبریز ۳۴۲۶۳۸۰۴-۰۶ ۳۴۲۶۳۸۰۶
۳ مهدی امینی صنایع همگن چرم خزانه‌دار هیئت مدیره چرم ۱۱۰ امینی ۳۲۸۵۳۳۰۱
۳۲۸۵۳۲۱۲
۳۲۸۵۳۲۱۳
۴ یونس ژائله غذایی، بهداشتی و داروئی عضو هیئت مدیره شیرین عسل ۲۶- ۳۴۳۲۸۰۲۷ ۳۴۳۲۸۰۲۰
۵ محمدعلی سلطانی صنایع همگن برق و الکترونیک عضو هیئت مدیره خودرو الکتریک آذر ۳۵۵۳۴۵۰۲-۱ ۳۵۵۵۶۲۷۱
۶ میرابوالفضل حسنی صنایع همگن کانی غیر فلزی عضو هیئت مدیره فرآورده­های نسوز تبریز ۳۴۳۲۸۱۴۰-۲ ۳۴۳۲۸۱۴۳
۷ بهراد فرشاد متالوژی عضو هیئت مدیره بهاب تبریز ۳۴۲۰۵۳۷۳ ۳۴۲۰۶۳۳۰
۸ سید باقر شریف زاده صنایع همگن ماشین سازان عضو علی البدل هیئت مدیره هواسان ۳۴۲۰۶۵۲۰ ۳۴۲۰۲۵۲۴
۹ سیدحسن پروینی صنایع همگن نساجی عضو علی البدل هیئت مدیره شمس اسکو ۳۳۴۸۲۲۰۰ ۰۴۱-۳۳۳۲۱۹۰۲
۱۰ جلال ذریعه صنایع همگن شیمیایی و سلولزی بازرس هیئت مدیره سلولزی نکو ۳۶۳۴۲۸۷۸ ۳۶۳۴۲۳۲۲
۱۱ اسد محمدزاده صنایع همگن آسانسورو پله برقی بازرس علی البدل هیئت مدیره لیفت آذر تبریز ۳۳۳۴۲۰۵۵ ۳۳۳۴۰۸۴۲

واحدهای نمونه