خانه / اخبار و گزارشات / اخبار / همایش و سمینارتخصصی در زمینه بومی سازی کشاورزی و صنایع غذایی نوین درتایرخ هشتم تیر ماه ۱۴۰۰ در تبریز

همایش و سمینارتخصصی در زمینه بومی سازی کشاورزی و صنایع غذایی نوین درتایرخ هشتم تیر ماه ۱۴۰۰ در تبریز

دانلود

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شهر موصل عراق

دانلود فایل

واحدهای نمونه