خانه / اخبار و گزارشات / اخبار / نمایشگاه بین المللی صنعت ۱۵ الی ۱۷ آبان ۱۳۹۸ باکو، آذربایجان

نمایشگاه بین المللی صنعت ۱۵ الی ۱۷ آبان ۱۳۹۸ باکو، آذربایجان

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

روز قدس

واحدهای نمونه