خانه / اخبار و گزارشات / اخبار / مهلت ورود کالا های اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی

مهلت ورود کالا های اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی

دانلود بخشنامه

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

بخشنامه وآیین نامه -نامه شماره ۲۷۱۱۶

دانلود فایل ۱ دانلود فایل ۲ دانلود فایل ۳ دانلود فایل ۴

واحدهای نمونه