خانه / اخبار و گزارشات / اخبار / مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در زمینه مدیریت ارز و فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی و طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در زمینه مدیریت ارز و فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی و طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

 

دانلود فایل ۱

دانلود فایل ۲

دانلود فایل ۳

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

٢٩ بهمن سالروز قیام مردم تبریز گرامی باد

واحدهای نمونه