خانه / اخبار و گزارشات / اخبار / مزایای استقرار شرکت های دانش بنیان در شهرک های و نواحی مصوب صنعتی

مزایای استقرار شرکت های دانش بنیان در شهرک های و نواحی مصوب صنعتی

دانلود فایل

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

دانلود بخشنامه و مصوبات نامه شماره ۱۵۲

دانلود فایل ۱ دانود فایل ۲

واحدهای نمونه