خانه / لزوم ثبت آمار تولید در سامانه بهینه یاب / لزوم ثبت آمار تولید در سامانه بهینه یاب

لزوم ثبت آمار تولید در سامانه بهینه یاب

لزوم ثبت آمار تولید در سامانه بهینه یاب

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

وزیر صمت در دیدار با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی:

🔷رویکرد وزارت صمت در تنظیم بازار، اصلاح ساختاری است و نه برخورد دستوری 🔷قیمت سیمان …

واحدهای نمونه