خانه / اخبار و گزارشات / اخبار / قانون تفسیر بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون تفسیر بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دانلود فایل نامه

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

دانلود فایل

واحدهای نمونه