خانه / اخبار و گزارشات / اخبار / فراخوان مشارکت در جشنواره ملی تولید کنندگان و مدیران جوان و معرفی چهره ای ماندگار صنعت ،معدن و تجارت ایران

فراخوان مشارکت در جشنواره ملی تولید کنندگان و مدیران جوان و معرفی چهره ای ماندگار صنعت ،معدن و تجارت ایران

دانلود

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

چهارمین جلسه هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان -مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

واحدهای نمونه