خانه / اخبار و گزارشات / اخبار / صورتجلسه مصوبات چهل و هشتمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا

صورتجلسه مصوبات چهل و هشتمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا

دانلود مصوبه

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

بخشنامه وآیین نامه -نامه شماره ۲۷۱۱۶

دانلود فایل ۱ دانلود فایل ۲ دانلود فایل ۳ دانلود فایل ۴

واحدهای نمونه