خانه / اخبار و گزارشات / اخبار / ششمین جلسه هیأت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت٩٨/٠۵/٠۵

ششمین جلسه هیأت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت٩٨/٠۵/٠۵

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

عمده ترین چالش های صنایع کوچک و متوسط چیست؟

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی یکی از مهم ترین چالش های …

واحدهای نمونه