خانه / اخبار و گزارشات / اخبار / رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی

رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی

دانلود نامه

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

ستادتسهیل رفع موانع تولیدباریاست معاونت محترم استانداری جناب اقای دکتر جهانگیری٩٨/٠۶/٢۴

واحدهای نمونه