خانه / اخبار و گزارشات / اخبار / دستورالعمل آیین نامه اجرایی جز ۳بند الف ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

دستورالعمل آیین نامه اجرایی جز ۳بند الف ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

فایل ۱

فایل ۲

فایل ۳

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شهر موصل عراق

دانلود فایل

واحدهای نمونه