خانه / اخبار و گزارشات / اخبار / حذف دفترچه های درمانی جدید از اول اسند ماه سال۹۹ و استفاده از کارت ملی برای استفاده از خدمات درمانی

حذف دفترچه های درمانی جدید از اول اسند ماه سال۹۹ و استفاده از کارت ملی برای استفاده از خدمات درمانی

دانلود فایل نامه

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

بخشنامه وآیین نامه -نامه شماره۲۷۱۲۸

دانلود بخشنامه ۱ دانلود بخشنامه ۲ دانلود بخشنامه ۳ دانلود بخشنامه ۴

واحدهای نمونه