خانه / اخبار و گزارشات / اخبار / جلسه هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت با ریاست پتروشیمی تبریز

جلسه هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت با ریاست پتروشیمی تبریز

خانه صنعت

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

٢٩ بهمن سالروز قیام مردم تبریز گرامی باد

واحدهای نمونه