خانه / اخبار و گزارشات / اخبار / جلسه هئیت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با حضور حاج آقا باقری رئیس هیئت مدیره ،جناب آقای مهندس سلطانی نایب رئیس ،جناب آقای دکتر نراقی عضو هئیت مدیره ،جناب آقای مهندس شریعت‌دوست عضوهیئت مدیره و سرکار خانم دکتر علیپور دبیرکل خانه صمت با جناب آقای دکتر متفکرآزاد نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

جلسه هئیت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با حضور حاج آقا باقری رئیس هیئت مدیره ،جناب آقای مهندس سلطانی نایب رئیس ،جناب آقای دکتر نراقی عضو هئیت مدیره ،جناب آقای مهندس شریعت‌دوست عضوهیئت مدیره و سرکار خانم دکتر علیپور دبیرکل خانه صمت با جناب آقای دکتر متفکرآزاد نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

جلسه هئیت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با حضور حاج آقا باقری رئیس هیئت مدیره ،جناب آقای مهندس سلطانی نایب رئیس ،جناب آقای دکتر نراقی عضو هئیت مدیره ،جناب آقای مهندس شریعت‌دوست عضوهیئت مدیره و سرکار خانم دکتر علیپور دبیرکل خانه صمت با جناب آقای دکتر متفکرآزاد نماینده محترم مجلس شورای اسلامی با موضوعیت بررسی مشکلات واحدهای صنعتی استان تشکیل گردید جهت حل مشکلات بانکی ،گمرکی و مالیاتی واحدهای تولیدی و راه‌حل های برون رفت از شرایط بحرانی و رکود فعلی و فعال سازی واحدهای راکد تبادل نظر گردید .
جناب آقای دکتر متفکرآزاد با فعالیت متأثر خود قول مساعدت در دولت جدید را به حوزه صنعتی استان دادند و خاطر نشان کردند میتوان با همکاری و استفاده از پتانسیل و ظرفیت های موجود و منابع برای احیای صنعت و رشد مثبت واحدهای استان اقدام نمود . و این امر با همدلی بخش خصوصی به نمایندگی خانه صنعت و معدن و نمایندگان مجلس امکان پذیر می باشد.
آقای سلطانی در خصوص موضوع حمایت از سرمایه گذاران خارجی مطالبی را ذکر نمودند که متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی ارگان های مختلف ، عدم همکاری در زمینه ثبت سفارش ، تاخیرهای گمرکی و بروکراسی های اداری طرف های خارجی تمایل به سرمایه گذاری ندارند .
در ادامه رئیس هئیت مدیره خانه صمت صعود خانه صمت استان آذربایجان شرقی به رتبه اول کشوری خانه‌ها را حاصل وحدت و همدلی هفت عضو هئیت مدیره ذکر نمودند. و بیان کردندنقش مدیران منتخب استان بسیار حائز اهمیت می باشد و امید است مدیران متخصص ، با تجربه و آشنا به مسائل و مشکلات استان جهت پست های مدیریتی انتخاب گردند.

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

وزیر صمت در دیدار با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی:

🔷رویکرد وزارت صمت در تنظیم بازار، اصلاح ساختاری است و نه برخورد دستوری 🔷قیمت سیمان …

واحدهای نمونه