خانه / اخبار و گزارشات / اخبار / جلسه کارگرو استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ٩٨/٠۵/۲۴

جلسه کارگرو استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ٩٨/٠۵/۲۴

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

٢٩ بهمن سالروز قیام مردم تبریز گرامی باد

واحدهای نمونه