خانه / اخبار و گزارشات / اخبار / جلسه کارگروه استانی تسهیلات ٩٨/٠۴/٠٩

جلسه کارگروه استانی تسهیلات ٩٨/٠۴/٠٩

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

ستادتسهیل رفع موانع تولیدباریاست معاونت محترم استانداری جناب اقای دکتر جهانگیری٩٨/٠۶/٢۴

واحدهای نمونه